ตารางเทศกาลงาน CENTRAL THAILAND CLIMBING FESTIVAL 2018

เทศกาลงาน CENTRAL THAILAND CLIMBING FESTIVAL 2018 จัดขึ้นในวันที่ 24 และ 25 พฤศจิกายน 2561 ที่ น้ำผาป่าใหญ่แคมป์ จังหวัดสระบุรี 

ตารางเวลา

วันที่เสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน: FESTIVAL วันที่ 1

8:00AM - 10:00AM:
ลงชื่อเข้างาน 
10:30AM - 12:00PM:
กิจกรรมเปิดงาน ประชุมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
12:00PM - 6:00PM: 
การแข่งขันวันที่ 1 
6:30PM: 
ปิดเวลายื่น score sheet ให้กรรมการ
7:00PM - 11:00PM ทานอาหารเย็น กิจกรรมตอนกลางคืน

 

วันที่เสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน: FESTIVAL วันที่ 2

7:00AM - 9:30AM: ท่าอาหารเช้า
9:30AM - 10:00AM:
ประชุมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
10:00AM - 4:00PM: 
การแข่งขันวันที่ 2
4:30PM: 
ปิดเวลาการยื่น score sheet ให้กรรมการ
5:30PM - 8:00PM กิจกรรมการปิดงาน มอบรางวัล จับฉลาก